DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» BÀI MỚI , Phân Tích » Tôn giáo giúp gì cho tình hình VN?

Chính phủ Việt Nam nói tôn giáo phải tuân thủ pháp luật của Nhà nước
Tình trạng khủng hoảng ở Việt Nam phát xuất từ chính sách “phân biệt đối xử” do đảng và chế độ Cộng sản gây ra, cộng với hậu quả từ những mâu thuẫn ý thức hệ còn sót lại sau chiến tranh, và bởi tình trạng độc tài, tham ô, bất công, lạm dụng quyền lực xảy ra trong xã hội.

Từ hoàn cảnh đó, bên cạnh một giải pháp chính trị thích hợp cho Việt Nam, Tôn Giáo đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình hoà giải các mâu thuẫn của dân tộc.

Dung hòa xung đột
 
Với bối cảnh chính trị phức tạp hiện nay, ảnh hưởng của các đoàn thể tôn giáo ôn hoà rất cần thiết để dung hoà các xung đột tồn đọng trong lòng các giới tín đồ, kể cả thành phần tín đồ hiện là đảng viên, nhân viên của đảng và chế độ đương quyền.

Khi vai trò của các tôn giáo có nền móng sâu xa trong văn hoá và xã hội được phục hưng, ảnh hưởng tinh thần này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thay đổi thể chế chính trị.

Tôn giáo có thể ngăn ngừa hoặc giảm thiểu được tối đa tình trạng trả thù, báo oán -- một vấn đề hiện vẫn gây tâm lý bất an ở những người đang phục vụ cho chế độ. Với căn bản triết lý mang tính từ bi, bác ái được thấm nhuần trong lòng mọi giới tín đồ, vai trò tôn giáo sẽ có thể tạo ra được tâm lý hài hoà, bao dung cần thiết để làm căn bản cho tiến trình hoá giải các mâu thuẫn chính trị đang có.

Mặt khác, tôn giáo cũng có thể đóng vai trò trung gian để giải toả được các trở ngại tâm lý trong tiến trình xây dựng các giải pháp chính trị cho Việt Nam. Vai trò này rất quan trọng trong những bước đối thoại ban đầu: khi nhà cầm quyền muốn giữ thể hiện của phía đương quyền, và các đoàn thể đối lập cũng phải có những dè dặt chính trị cần thiết khi đàm phán, thương thảo.

Với bản chất của một xã hội đang dung chứa quá nhiều yếu tố mâu thuẫn với chế độ, viễn ảnh xảy ra các biến động xã hội, kinh tế, chính trị... mỗi ngày gia tăng một nhiều và nặng nề hơn. Nếu như các chính sách đối nội và đối ngoại không được điều chỉnh nhanh chóng hoặc thay đổi một cách rốt ráo, thì biến động chắc chắn sẽ bộc phát.

Trong tình huống đó, sự thay đổi cơ chế qua đột biến sẽ là một tiến trình không thể ngăn chận được.

Đổi mới rốt ráo


Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có con đường nào khác hơn là phải đổi mới một cách rốt ráo để tạo yếu tố thành hình một chính thể dân chủ pháp quyền thực sự, chứ không phải chỉ là những thay đổi vá víu ở luật pháp, hay các chính sách lưng chừng ở từng giai đoạn.

"Đảng Cộng sản cần có một giải pháp chuyển thể tốt cho xã hội và an toàn cho chính họ. Giải pháp đó là chuẩn bị một tâm lý bao dung rộng lớn trong mọi tầng lớp người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước."

Đảng có thể tiếp tục tồn tại và sinh hoạt hợp pháp trong tương lai hay không là tuỳ thuộc vào thiện chí cụ thể của đảng này trong giai đoạn chuyển biến hiện nay, trong đó việc trả lại quyền lãnh đạo đất nước cho toàn dân là yếu cầu tiên quyết.

Tuy nhiên, với hậu quả của một hoàn cảnh lịch sử nhiều sai lầm và mâu thuẫn, vấn đề trả lại quyền tự quyết cho nhân dân không đơn giản chỉ là sự trao quyền lãnh đạo ở giờ phút sau cùng, dù là qua một cuộc Tổng Tuyển Cử Tự Do.

Đảng Cộng sản cần có một giải pháp chuyển thể tốt cho xã hội và an toàn cho chính họ. Giải pháp đó là chuẩn bị một tâm lý bao dung rộng lớn trong mọi tầng lớp người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, để khi Việt Nam có thay đổi thể chế, người ta đã có thể chấp nhận được một tiến trình hoà giải đúng nghĩa.

Trong hướng thay đổi đó, Tôn Giáo đóng một vai trò gạch nối quan trọng.

Trong bối cảnh xã hội và chính trị hiện nay, để có thể hoàn thành được tiến trình hoà giải này, sự độc lập và quyền tự do của các tôn giáo cần thiết được phục hồi một cách trọn vẹn. Nhà nước Việt Nam cần giải toả những kiểm soát và giới hạn đang áp đặt lên các đoàn thể tôn giáo nói chung, và quyền hành đạo của các tu sĩ, tín đồ nói riêng.

Tôn trọng đúng nghĩa


"Ngày nào quyền Tự do Tôn giáo ở nước ta được thực thi, ngày đó các quyền Tự do khác mới có thể được phát triển một cách tốt đẹp và trọn vẹn."

Sự tôn trọng quyền tự do tôn giáo một cách đúng nghĩa và trọn vẹn của bộ máy nhà nước, đồng thời cũng là của đảng cầm quyền đương thời, sẽ tái tạo niềm tin ở một chính sách thay đổi đúng nghĩa và đúng mức. Từ đó, các tôn giáo mới có thể góp phần một cách hiệu quả trong tiến trình làm trung gian hoá giải các bế tắc chính trị, xã hội, văn hoá và giáo dục của nước ta.

Giải quyết các bế tắc chính trị để đất nước thật sự có dân chủ, tự do là nhu cầu tiên quyết để phát triển quốc gia. Tuy nhiên, muốn xã hội phát triển một cách lành mạnh thì nền tảng đạo đức cần phải được tích cực phục hồi và bảo tồn liên tục.

Với các chức năng tự nhiên của tôn giáo trong vai trò lãnh đạo tinh thần, văn hoá và giáo dục, các tôn giáo sẽ đóng một vai trò quan trọng trong tiến trình xây dựng một nước Việt Nam mới với tinh thần nhân bản -- một yếu tố then chốt để xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ đúng nghĩa.

Ngày nào quyền Tự do Tôn giáo ở nước ta được thực thi, ngày đó các quyền Tự do khác mới có thể được phát triển một cách tốt đẹp và trọn vẹn.

Khi nào vai trò của các tôn giáo được tôn trọng thực sự thì lúc ấy đất nước mới có điều kiện phục hưng đúng nghĩa từ nền tảng tinh thần và tâm linh.

Bài viết thể hiện quan điểm và cách hành văn riêng của tác giả, thành viên của đảng Vì Dân, một tổ chức chính trị ở Mỹ có mục đích "là tổ chức đối lập với đảng Cộng sản Việt Nam".

BBC

1 nhận xét

  1. Hiện nay,còn nhiều ý kiến khác nhau khi đề cập đến khái niệm tôn giáo.những người theo chủ nghĩa Mác-lênin cho rằng,tôn giáo không chỉ là hình thái ý thức xã hội mà còn là một thực thể xã hội.Với tư cách là hình thái ý thức xã hội,tôn giáo phản ánh một cách hoang đường,hư ảo hiện thực khách quan.Điều này đã được Ph.Ăng-ghen nêu trong tác phẩm Chống Đuy-rinh:''...tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản hư ảo- vào trong đầu óc của con người-của những lực lượng ở bên ngoài chi phối cuộc sống hàng ngày của họ;chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang hình thức những lực lượng siêu trần thế''.Có nhiều cách lý giải khác nhau về nguồn gốc của tôn giáo...Tôn giáo có ba nguồn gốc chính : nguồn gốc kinh tế-xã hội,nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc tâm lý .Con người cảm thấy yếu đuối và bất lực trước thiên nhiên vì vậy con người đã gắn cho thiên nhiên những sức mạnh siêu nhiên thần bí.Nhưng xã hội luôn vận động,cùng với những sức mạnh tự nhiên lại xuất hiện những sức mạnh xã hội mà những sức mạnh ấy người ta cũng không thể hiểu nổi nguyên nhân của nó và xã hội cũng xuất hiện chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất và giai cấp hình thành,đối kháng giai cấp nảy sinh.Các giai cấp đối kháng,các mối quan hệ xã hội ngày càng phức tạp,con người ngày càng phải chịu nhiều tác động bởi nhiều yếu tố tự phát,ngẫu nhiên,may rủi,bất ngờ...những hậu quả khó lường đó nằm ngoài ý muốn và khả năng điều chỉnh của con người và con người bị động,bất lực trước lực lượng tự phát này nảy sinh trong lòng xã hội...Những sự bần cùng về kinh tế-xã hội,nạn áp bức về chính trị,sự hiện hữu hoành hành của những bất công trong xã hội,cùng với sự thất vọng mất niềm tin,bất lực trong đấu tranh giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị,giai cấp bị trị không còn sự lựa chọn nào khác hơn ngoài thế giới` tâm linh để gởi lòng tin của chính mình.Và đó cũng là căn nguyên của tôn giáo...Khi xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp thì tôn giáo thường phản ánh lợi ích giai cấp và cũng đấu tranh giai cấp.Tính chính trị của tôn giáo gắn liền với sự phân chia giai cấp.Đã có những lực lượng chính trị lợi dụng tôn giáo vì mục đích ngoài tôn giáo...Và đã có không ít những cuộc đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực kinh tế,chính trị,quân sự...thường luôn diễn ra trên lĩnh vực tư tưởng gắn với tôn giáo...Tôn giáo luôn bị các giai cấp thống trị sử dụng như một công cụ quan trọng để bảo vệ lợi ích giai cấp mình.

Đăng một nhận xét