DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» Tin tức Tin Lành » Bản Dịch Kinh Thánh Việt Ngữ 2011bibleVới mong muốn góp phần hoàn thiện Bản Kinh Thánh Việt Ngữ về nội dung và câu từ, phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh hiện tại, từ năm 1995 MS Đặng Ngọc Báu và nhóm biên soạn đã cậy ơn Chúa dịch lại toàn bộ Kinh Thánh. Hiện nay, công tác trên đã hoàn tất với Bản Dịch 2011 bổ sung vào các bản dịch Kinh Thánh hiện có và dâng lên Chúa vào đúng dịp kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam.
Năm 1911 Hội Phước Âm Liên Hiệp (CMA) truyền Tin Lành đến Việt Nam. Năm 1926 các giáo sĩ William Cadman, Grace Cadman, O.J. Olsen với sự cộng tác  của nhà văn Phan Khôi và các vị mục sư đầu tiên của Việt Nam đã hoàn tất công trình phiên dịch toàn bộ Kinh Thánh Tin Lành ra Việt Ngữ (Bản Dịch Truyền Thống). Nhờ đó, hằng triệu người được nuôi dưỡng đức tin bằng lời Kinh Thánh cho đến ngày nay.
Tuy nhiên ngôn ngữ luôn thay đổi theo thời gian và sự tiến bộ của văn hóa. Một trăm năm qua  tiếng Việt đã có nhiều thay đổi, thêm nhiều từ ngữ mới. Ngoài ra ý nghĩa của một số từ ngữ trong Bản Truyền Thống không còn được hiểu như trước hoặc cách nói đã không còn thích hợp. Cũng chính vì lý do trên nên tiếp sau Bản Truyền Thống, nhiều Bản dịch Kinh Thánh Việt Ngữ khác tiếp tục ra đời.
Từ năm 1995, MS Đặng Ngọc Báu và nhóm biên soạn đã bắt đầu công trình phiên dịch lại toàn bộ Kinh Thánh và được hoàn tất vào năm 2011 – Năm kỷ niệm 100 năm Tin Lành đến Việt Nam.
Về nội dung Bản dịch này, MS Đặng Ngọc Báu cho biết “Trong Bản Dịch 2011, chúng tôi đã thay đổi – chớ không loại bỏ - nhiều danh từ riêng quen thuộc  vì muốn chuyển âm cho gần với nguyên ngữ. Ví dụ “Mô-se” thày vì “Môi-se”, “I-sa-gia” thay vì “Ê-sai” hay “Ma-si-a” (Mashiyach) thay vì “Mê-si”. Đặc biệt danh của Chúa, chúng tôi giữ nguyên danh Ngài là "Jesus" và "Christ". Chúng tôi cũng dịch chữ "YHWH" (Đức Giê-hô-va hay Đức Gia-vê) ra chữ CHÚA (viết Hoa). Số là người Do Thái rất tôn kính danh Thánh của Đức Chúa Trời. Khi đọc Kinh Thánh họ không dám phát âm danh thánh của Ngài. Mỗi khi đọc tới chỗ YHWH họ phát âm là Adonai, có nghĩa là Chúa. Vì thế các dịch giả đã đồng ý ngầm với nhau rằng họ cũng nên dịch chỗ ấy thành chữ CHÚA và viết hoa, để độc giả biết rằng chỗ ấy trong nguyên nghĩa là YHWH". 
Có thể nói đây là một trong những của lễ đặc biệt dâng lên cho Chúa trước ngày kỷ niệm. Ban biên soạn muốn giới thiệu Bản Dịch 2011 đến quý tôi con Chúa với hy vọng mỗi người sẽ đọc bản dịch này với tinh thần khách quan và góp ý để ban biên soạn có thể sửa lại cho hoàn chỉnh trước khi in lần tới.
Phan Lê - Hoithanh.com

0 nhận xét

Đăng một nhận xét