DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» Tin tức Công Giáo » Tây Ban Nha: Một linh mục bị ngưng chức sau khi được bầu vào hội đồng thành phố


Santiago de Compostela – Một linh mục ở Tây Ban Nha đã bị ngưng chức, sau khi cha được bầu vào chức vụ công quyền tại thành phố La Gudina, miền đông bắc Tây ban Nha.
Việc ngưng chức này sẽ vẫn có hiệu lực, cho đến khi Cha Antonio Fernandez “chứng tỏ rành rành – theo nhận xét của các Giám mục” rằng cha đã từ bỏ “làm chức vụ công quyền, dấn thân hoặc hoạt động chính trị”, và cho thấy “ý muốn hành động trong sự hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo”.
Cha Fernandez, người vận động một chỗ làm trong hội đồng thành phố, được trúng cử và nhậm chức vào ngày 1-6 qua. Giáo phận Ourense công bố rằng cha bị đình chỉ làm cha xứ của bốn giáo xứ dưới sự chăm sóc của cha, bị cấm “can thiệp bằng bất kỳ cách nào” trong việc lựa chọn của người kế nhiệm của mình, và cấm thi hành sứ vụ linh mục.
Giáo phận cho biết đã cố gắng đưa ra mọi biện pháp, trước khi đưa ra “quyết định khó khăn này”, sau khi biết rõ quyết tâm của linh mục, và linh mục này đã “biết rõ ràng và tôn trọng các hậu quả giáo luật vốn phát sinh từ quyết định của mình”.
Theo Giáo Luật, các thành viên của hàng giáo sĩ không được phép nắm giữ chức vụ công quyền, hoặc tích cực tham gia các đảng chính trị. (CNA/Europa Press 15-6-2011)
Phạm Kim An
© NVCL

0 nhận xét

Đăng một nhận xét