DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» Tin tức Tin Lành » HỘI THÁNH NGƯỜI MÙ - TÀN TẬT


TRUNG TÂM AN ỦI NGƯỜI MÙ & KHUYẾT TẬT
ĐIÊM NHÓM TIN LÀNH ÂN PHÚC
(HỘI THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI MÙ - TÀN TẬT)
Địa Chỉ: Số 62/14, Đường 19, Khu phố 19, đường 19
Phường Bình Hưng Hòa  A – Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Mục sư Quản Nhiệm Lê Qúi Hữu Đt 0968871056
---o0o---
GIỚI THIỆU

SỰ HÌNH THÀNH – PHÁT TRIỂN HỘI THÁNH.
(Điểm Nhóm TIN LÀNH Dành Cho Người Mù-Khuyết Tật-Gia Đình)

Lời Cảm Tạ:

-Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời Toàn Năng, Ngài là Đấng chủ thể đã dựng nên muôn loại vạn vật.  Trong đó có điểm nhóm Tin Lành Ân Phúc, dành cho các tín hữu người Khiếm thị-Khuyết tật và người nghèo khó.

-Cảm tạ Ngài, vì Ngài đã chuộc tội lỗi chúng tôi và cứu rỗi.  Ngài khiến chúng tôi bằng lòng tin nhận Ngài; khi chúng tôi chẳng ra chi trước xã hội.

-Cảm ơn các vị ân nhân đã dâng giúp Hội thánh trong nhiều năm qua, từ 6/2006 đến nay.

NỘI DUNG TRÌNH BÀY.

Kính thưa quí độc giả.

Tôi xin được giới thiệu về Hội thánh dành cho người khiếm khuyết, được hình thành trong Trung Tâm An Ủi Người Khiếm Khuyết tại phường Bình Hưng Hòa A và các vùng lân cận.  Với sứ mạng: xây dựng- phát triển Hội thánh Chúa tại thế trong tình yêu của Thượng-đế thông qua việc rao giảng Phúc-âm, giới thiệu Chúa Cứu-thế của nhân loại, trong đó bao gồm cả những con người bất hạnh.  Trong phương châm”KÍNH CHÚA – YÊU NGƯỜI”.

(Phần 01)
Cơ Hội:

-Anh chị em người Tin Lành Hàn Quốc, đã mở nhiều công ty kinh doanh tại Việt Nam nhiều năm.  Họ được sự thôi thúc của Thánh Linh Thiên Chúa khi nhìn thấy tại Sài Gòn-Việt Nam có nhiều người mù-tàn tật đi xin và bán vé số khắp mọi nẻo đường góc phố.  Họ đã kêu gọi các công ty của người Tin Lành Hàn Quốc hiệp sức cộng tác, gây quỹ làm việc từ thiện cho những đối tượng họ đã nhìn thấy trên.  Sau nhiều năm, họ làm việc này tại phường Bình Hưng Hòa mỗi tháng họ cung cấp gạo, mì và nhiều thứ khác…một lần, họ nhờ một nữ tín hữu (cô Bình) đạo Thiên Chúa làm trung gian cấp phát để giúp đỡ cho người mù – tàn tật đang sống tập trung nhiều tại đây.  Nhưng trong lòng họ cũng chưa thấy thỏa lòng mong ước có một mục sư Tin Lành hy sinh có ơn Chúa để làm công việc nầy.  Anh chị em này đã hạ mình tiếp tục cầu nguyện dâng nhu cầu lên cho Ba ngôi Thiên Chúa.

Đức Chúa Trời đã nhậm lời cầu nguyện của họ!

-Mục sư Đỗ Hữu Luận quen biết với mục sư Lê Văn Lợi và qua nhiều lần trao đổi tâm sự.  Về vấn đề lo cho người mù-tàn tật.  Từ đó, mục sư Lợi cầu nguyện để biết được ý muốn Chúa có đẹp lòng sai ông làm việc này không?  Và, Mục sư Lợi xác quyết qua một câu nói vừa vui vừa như nói thật:”Tôi chơi với người sáng không lại họ, cho nên bây giờ tôi sẽ chơi với người mù-tàn tật cho chắc ăn”.  Và từ đó, Ms. Lợi tới lui quan sát về đời sống của những con người này ra sao?

DẤN THÂN:               

Mục sư Lợi củng bà bắt đầu hành trình mới trong mục vụ.  Nhân tiện việc qua thăm người con trai trưởng nam của ông bà là mục sư Lê Qúi Hữu (Ms. Hữu là người đang sống tại khi vực này).  Ông bà Ms. Lợi hy sinh đến đây trên bốn tháng.  Ban đầu ông bà tìm kiếm những tín hữu bằng cách đi tới những phòng trọ nơi cư ngụ của người mù để hớt tóc miễn phí cho họ.  Ông làm chứng và dạy đạo cho họ…Một thời gian ngắn Mục sư Luận giới  thiệu Ms Lợi cho tín hữu Tin Lành người Hàn Quốc.  Ban cứu trợ người Hàn Quốc chính thức mời Ms Lợi tham gia vào công tác mới nầy(8/2006).  Thành lập “Trung Tâm An Ủi Người Khiếm Khuyết.” Ông bà cùng gia đình tích cực hiệp lực để cùng lo cho công viêc nầy.

Công việc ban đầu thật nhiều trở ngại, Trung Tâm An Ủi Người Khiếm Khuyết chưa có chỗ ổn định; Hội thánh nơi chỗ học Kinh thánh chưa ổn định, nên Chúa đã thăm viếng và mở đường cho bằng cách thuê một căn nhà để tập trung những đối tượng này.  Sau nhiều ngày chứng đạo cá nhân số người tin Chúa tăng lên, giờ đây đã có chỗ, nên gia đình mục sư Lợi phải đón những tín hữu đến nhóm thờ phượng Chúa và đưa họ về.

Trung Tâm An Ủi Người Khiếm Khuyết với những công việc từ thiện xã hội, làm gạch nối cho những người có lòng nhân đạo và những người mù – tàn tật.

Hội thánh, Lúc này có hai mục sư là con trai của mục sư Lợi là mục sư Hữu, mục sư Nguyện(con trai út)đã tích phụ giúp mục sư Lợi nhiều việc để xây dựng Hội thánh: dạy giáo lý, dạy Trường Chúa Nhật, dạy Kinh thánh cho các em thiếu niên-nhi đồng và tập hát cho Hội thánh mới trẻ nầy.

Sơ Khai:

Hội thánh được Chúa thương xót bởi đây là những đối tượng mà Ngài đã từng quan tâm.  Sách Kinh thánh ghi nhận:

-Sách tiên tri Ê-sai đã ghi nhận: ” Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển”(Ê-sai 61:1-3).

-Sách Phúc-âm Lu-ca:  Thần của Chúa ngự trên ta;Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha,Kẻ mù được sáng,Kẻ bị hà hiếp được tự do;Và để đồn ra năm lành của Chúa” (Lu-ca 4:18-19).  Ngoài ra, Chúa Giê-su đã nói lên một câu chuyện như sau về những đối tượng này: ” Một người đồng tiệc nghe lời đó, thì thưa Ngài rằng: Phước cho kẻ sẽ được ăn bánh trong nước Đức Chúa Trời!  Nhưng Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Có người kia dọn tiệc lớn, mời nhiều người ăn. Khi đến giờ ăn, sai đầy tớ mình đi nói với những kẻ được mời rằng: Hãy đến, mọi sự đã sẵn rồi.  Song họ đồng tình xin kiếu hết. Người thứ nhứt nói rằng: Tôi có mua một đám ruộng, cần phải đi coi; xin cho tôi kiếu.  Kẻ khác rằng: Tôi có mua năm cặp bò, phải đi xem thử; xin cho tôi kiếu. Kẻ khác nữa rằng: Tôi mới cưới vợ, vậy tôi đi không được. Đầy tớ trở về, trình việc đó cho chủ mình. Chủ bèn nổi giận, biểu đầy tớ rằng: Hãy đi mau ra ngoài chợ, và các đường phố, đem những kẻ nghèo khó, tàn tật, đui, què vào đây.  Sau lại đầy tớ trình rằng: Thưa chủ, điều chủ dạy, đã làm rồi, mà hãy còn thừa chỗ.  Chủ nhà lại biểu rằng: Hãy ra ngoài đường và dọc hàng rào, gặp ai thì ép mời vào, cho được đầy nhà ta…”(Lu-ca 14:15-23).

Lời Kinh thánh thật sự đang bày tỏ ý muốn của Đức Chúa Trời, Ngài đang quan tâm đến số phận của con người khiếm khuyết, Ngài muốn nói rằng: Ngài đã yêu thương họ thật nhiều.

Trên căn bản Lời Chúa như vậy nên Hội thánh tại đây đã bắt đầu với những con người mù –tàn tật, nghèo khó…Ban đầu, lớp giáo lý căn bản về niềm tin đã khởi sự, do mục sư Hữu phụ trách, mục sư Nguyện lo cho các em trẻ với những câu chuyện trong Thánh Kinh, anh nhân sự tên Giàu chuyên đưa rước tín hữu và mục sư Lợi lo điều hành chung đồng thời giảng lời Chúa mỗi tuần(có nhiều mục sư được mời đến giảng).

Mục sư Lê Qúi Hữu.


Ông bà mục sư Lê Văn LợI

Ms. Lợi Giảng luận
Ms. Lợi cầu nguyện tin Chúa
Mục sư Hữu giảng luận
Giảng luận
Tín hữu mù đi thờ phượngNgười mù tôn vinh ChúaMs Hữu dạy giáo lý
Thiếu nhi

Cầu nguyệnLắng ngheNhững buổi nhóm ban sơ
Buổi thờ phượng

0 nhận xét

Đăng một nhận xét