DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» BÀI MỚI , Tin tức Tin Lành » Mục sư Nguyễn Hồng Quang nói về phiên tòa phúc thẩm cưỡng chế đất đai của ông.

Mục sư Nguyễn Hồng Quang nói về phiên tòa phúc thẩm cưỡng chế đất đai của ông.


Mục sư Nguyễn Hồng Quang nói về phiên tòa phúc thẩm cưỡng chế đất đai của ông.Radio: Chân Trời Mới


0 nhận xét

Đăng một nhận xét