DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» BÀI MỚI , Tin tức Tin Lành » Chủ Tịch Thông Công Tin Lành Dự “Thông Công An-ti Christ”?


Thánh kinh cho biết, trước ngày Đấng Christ Tái lâm sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật hoàn toàn đối nghịch lại với Đấng Christ và Hội thánh của Ngài. Nhân vật này sẽ lãnh đạo toàn thế giới chống lại Đấng Christ và Hội thánh. Nhân vật đó thường được gọi là: An-ti Christ.

1. Sự xuất hiện của An-ti Christ:

“Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3, 4)

An-ti Christ sẽ là một nhân vật lãnh đạo tôn giáo. Đằng sau nhân vật này chính là Sa-tan. Và vì vậy, để có một nhân vật có thể lãnh đạo toàn thể thế giới thông qua các tôn giáo, để chống lại Đấng Christ và Hội thánh, Sa-tan cần một tôn giáo “Liên minh các tôn giáo” – Thế giới Đạo. Một tôn giáo “tổng hợp các tôn giáo” có thể sẽ ra đời trong một tương lai không xa.

2. Đối thoại Liên Tôn:

Để có được một tôn giáo “Liên minh các tôn giáo”, Sa-tan phải bắt đầu hành động với một chương trình, mà chúng ta có thể nhận diện được qua một chương trình, mà tên gọi nôm na của nó có thể “giống như là” chương trình “Đối thoại liên tôn” (các tôn giáo đối thoại với nhau).

Chương trình “Đối thoại liên tôn” bắt đầu với những mục đích tốt đẹp, ví dụ như:

- “…kết nối tìm ra những giá trị đẹp ở các tôn giáo khác để phục vụ mọi người…

- “Đối thoại không chỉ là một lựa chọn mà còn là một nhu cầu cần thiết”. - Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

- vượt qua mọi rào cản để đến hỗ trợ nhau.

- “Hãy theo đuổi mục đích để làm chứng rằng chúng ta là những người nhân danh Đức Chúa Trời, nhân danh những người ủng hộ hòa bình và cùng chung một gia đình nhân loại”. - Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli”

(trích “Đại diện Vatican gặp gỡ chức sắc các tôn giáo tại TP.HCM” – Hoithanh.com)

3. Sự Đối thoại theo quan điểm của Hội thánh:

Mục đích của chương trình “Đối thoại liên tôn” là “tìm ra những giá trị đẹp ở các tôn giáo khác” (và nó được ngụy trang là “để phục vụ mọi người…”)

Về mặt xã hội, mọi tôn giáo đều có một giá trị riêng của nó! (có giá trị về mặt giáo dục, văn hóa, luân lý, đạo đức…)

Nhưng, trong ánh sáng của Kinh thánh, mọi tôn giáo đều là những “chiếc áo nhớp” trước mặt Đức Chúa Trời và nếu nói về mục đích cứu cánh cho con người thì mọi tôn giáo đều chẳng có giá trị gì hết, vì như Thánh kinh khẳng định: “chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác…” (Ê-sai 64: 6; Công vụ. 4: 12)

Như vậy, nếu “Đối thoại”, chúng ta những người thuộc về Chúa đúng nghĩa, chỉ có một “sứ điệp duy nhất” đối với họ - các tôn giáo khác - đó chính là sứ điệp mà Giăng Báp-tít đã rao giảng: “Các ngươi phải ăn năn, vì nước Thiên đàng đã đến gần”! Và để bổ sung cho sứ điệp duy nhất đó, chúng ta có một sứ điệp nữa của Phi-e-rơ: “chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác…” (Công vụ. 4: 12)

Như vậy, liệu trong việc “Đối thoại” này, các tôn giáo khác, kể cả giáo hội CG La-mã, có chấp nhận sứ điệp này của chúng ta hay không? Chấp nhận hay không thì lịch sử Hội thánh trong hơn 20 thế kỷ qua chúng ta đã biết! (không dễ gì).

Hội thánh được tồn tại luôn luôn với một mục đích duy nhất, đó là nói cho thế gian biết rằng họ là TỘI NHÂN, và sự cứu rỗi thật sự, duy nhất chỉ có trong Đức Chúa Jesus-Christ. (Lu-cac 24: 47; Rô. 3: 23; Giăng 14: 6)

Nếu đối thoại với các tôn giáo vì mục đích duy nhất của Hội thánh như đã nói trên, thì sự đối thoại đó là cần thiết, còn ngoài mục đích đó ra, sự đối thoại với các tôn giáo, đối thoại với “Liên minh chuẩn bị cho An-ti Christ” thì sự đối thoại đó không hơn gì cuộc đối thoại của “Ê-va với con Rắn” trong vườn Ê-đen!

4. Sự dẫn dụ của “Con Rắn” ngày nay:

Sứ đồ Phao-lô nói rằng:

“Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình…” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3)

Hãy xem, đây có phải là những lời “dẫn dụ”?:

- “Đối thoại không chỉ là một lựa chọn mà còn là một nhu cầu cần thiết”. - Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

- …vượt qua mọi rào cản để đến hỗ trợ nhau. (“hỗ trợ nhau” là một thứ ngụy trang, đổi màu của “Con Rắn”?)

- “Hãy theo đuổi mục đích để làm chứng rằng chúng ta là những người nhân danh Đức Chúa Trời, nhân danh những người ủng hộ hòa bình và cùng chung một gia đình nhân loại”. - Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli

(trích “Đại diện Vatican gặp gỡ chức sắc các tôn giáo tại TP.HCM” – Hoithanh.com) 

Mục đích luôn luôn tốt đẹp: “Hãy theo đuổi mục đích để làm chứng rằng chúng ta là những người nhân danh Đức Chúa Trời, nhân danh những người ủng hộ hòa bình và cùng chung một gia đình nhân loại”…

Một ngày kia, Nhân vật “An-ti Christ” cũng sẽ “nhân danh Đức Chúa Trời, nhân danh những người ủng hộ hòa bình” để tiêu diệt những ai trung thành với Đấng Christ mà không “gia nhập vào liên minh tôn giáo” của nó! Với lý do những người này (Cơ-đốc-nhân trung tín) không chịu tham gia vào “mục đích cao cả” của “liên minh thần thánh” của An-ti Christ. Nhưng ngày hôm nay, người ta bắt đầu “nhân danh Đức Chúa Trời, nhân danh những người ủng hộ hòa bình” để bắt đầu “triệu tập”, bắt đầu kêu gọi để thiết lập và xây dựng cái “liên minh ma quỷ” – “Liên minh cho quyền lực cai trị của An-ti Christ” này, để chống lại Đấng Christ và Hội thánh trong những ngày cuối cùng.

Hẫy cẩn thận với những gì Phao-lô đã nói:

“Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình…” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 3)

5. Ngày Tôn Giáo Thế giới:

“Ngày tôn giáo thế giới 27/10…”

“Thông báo về sự kiện ngày tôn giáo thế giới 27/10 sẽ diễn ra tại Ý, cũng như dự định về ngày quốc tế bệnh nhân 20/2/2012, Đức Hồng Y… kêu gọi các tôn giáo cùng tham gia sự kiện này” (trích “Đại diện Vatican gặp gỡ chức sắc các tôn giáo tại TP.HCM” – Hoithanh.com)

Lịch sử Hội thánh suốt hơn 20 thế kỷ không hề chọn ngày nào để đánh dấu bất kỳ sự kiện nào, dù là ngày Chúa Giáng sinh, ngày Chúa Phục sinh, kể cả ngày Lễ Ngũ Tuần “khai sinh Hội thánh”… - Sứ đồ Phao-lô viết: “Anh em hãy còn giữ ngày, tháng, mùa, năm ư!?” (Ga-la-ti 4: 10)

- Ngày 27/10 sẽ là ngày được “thế giới” dùng để đánh dấu, để triệu tập các tôn giáo lại với nhau, vì “mục đích hòa bình” và kèm theo đó là “ngày quốc tế bệnh nhân 20/2/2012”… luôn luôn có những lý do rất chính đáng!? (và mọi Cơ-đốc-nhân cũng đừng quên rằng một ngày kia, An-ti Christ sẽ “nhân danh những điều chính đáng” này, để trừng trị những ai không tham gia vào “Liên minh Thần Thánh của Nó”!)

6. Mục sư Phạm Đình Nhẫn đã… “súc miệng” chưa?

“Mục sư Phạm Đình Nhẫn, đại diện Hiệp hội Thông công Tin Lành Việt Nam chia sẻ: ông đánh giá cao về chuyến viếng thăm lần này của Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đánh dấu cho một giai đoạn mới. ” (trích “Đại diện Vatican gặp gỡ chức sắc các tôn giáo tại TP.HCM” – Hoithanh.com)

Quan điểm truyền thống của người Tin lành xưa nay (kể cả một số tín hữa CG La-mã được Chúa thăm viếng) đều luôn khẳng định: Giáo hội CG La-mã là “Ba-bi-lôn Lớn”, là “Con Đại Dâm Phụ” mà Kinh thánh đã nói (Khải huyền 18). Để bắt đầu cho một cuộc “Đại triệu tập” tiến tới thành lập “Đại Liên minh các tôn giáo”, chuẩn bị cho sự cai trị của An-ti Christ… công việc chuẩn bị và khởi xướng này, lại cũng “bắt đầu từ giáo hội CG La-mã”.

Vatican lấy “tư cách” gì mà triệu tập các tôn giáo?

Thế nhưng họ vẫn triệu tập được. Lý do vì họ là “nước lớn”? (như Trung Quốc chẳng hạn)

Có phải khi đã thành lập được “Hiệp Hội Thông Công các Tôn Giáo Thế giới” thì họ - Vatican - sẽ là “chủ tịch” của cái “Hiệp Hội Thông Công Chống lại Chúa” này?

Nên nhớ rằng, nhân vật được gọi là “An-ti Christ” trong tương lai, sẽ là một nhân vật “lãnh đạo Tôn giáo”, và đó là một tôn giáo “Tổng hợp các Tôn giáo”!

“…Và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗingồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.” (II Tê-sa-lô-ni-ca 2: 4)

Mục sư Phạm Đình Nhẫn khi còn là một “tín đồ Tin lành” có lẽ không ít một vài lần, ông đi làm chứng cho tín đồ CG và kêu gọi họ ăn năn trở về với đức tin thật nơi Chúa Jesus, hoặc khi làm mục sư, ông đã từng “tư vấn” cho tín hữu, nhân sự… ra đi “làm chứng cho người CG”?

Thế nhưng, sao hôm nay ông lại đi “Đánh giá cao” về công việc “triệu tập” chuẩn bị cho “Đại Liên minh” các tôn giáo trên thế giới, chuẩn bị cho sự cai trị của An-ti Christ… của ông “Tổng Giám Mục LG”?

Ms Phạm Đình Nhẫn ngoài việc đã “Đánh giá cao” công việc của ông Tổng giám mục LG, mà còn khẳng định việc làm này của ông LG là “đánh dấu cho một GIAI ĐOẠN MỚI”? Giai đoạn mới này là giai đoạn nào? Có phải đó chính là giai đoạnKHỞI ĐẦU CHO SỰ LỘNG HÀNH CỦA AN-TI CHRIST? Có đúng vậy không, thưa mục sư Nhẫn và thưa tất cả quý vị mục sư trong Hiệp Hội Thông Công Tin Lành VN – VEF? 

Tôi khẩn khoản kêu gọi các vị mục sư trong VEF hãy xem việc này là HỆ TRỌNG và mau ăn năn với Chúa! (vì quý vị đã đồng ý cho Ms Nhẫn tham gia vào “liên minh quỷ quái” này)

Tôi kêu gọi mục sư Phạm Đình Nhẫn hãy ăn năn việc này và công khai xin lỗi con cái và tôi tớ Chúa trong cộng đồng Tin lành, để lấy lại danh dự và uy tín của ông.

Tôi kêu gọi gia đình và người thân của mục sư Phạm Đình Nhẫn hãy cầu nguyện đặc biệt cho ông, vì nếu ông không ăn năn việc này, mà tiếp tục tham gia vào cái “Liên Minh thần thánh” để chuẩn bị cho cái ngày cai trị của An-ti Christ này, thì từng bước ông sẽ “bán linh hồn cho…”

Chúa quở trách Giu-đa: “Con Người đi y như lời đã chép về Ngài, song KHỐN cho kẻ phản Con Người! Thà nó chẳng sinh ra thì hơn!” (Mác 14: 21)

Mọi việc xảy ra trên thế giới này đều đã nằm trong sự biết trước và sự cho phép của Chúa, nhưng “KHỐN THAY” cho những ai tham gia vào những công việc như vậy!

Ngày của Chúa đã quá gần!

Huỳnh Thúc Khải
Loihangsong 12/10/2011

------------------------------------------------------------------
Sau đây là trích bài viết của Hpothanh.com về việc này:

Đại Diện Vatican Gặp Gỡ Chức Sắc Các Tôn Giáo Tại TP HCMThứ năm, 06 Tháng 10 2011 14:121HoiThanh.Com - Với lời kêu gọi hòa bình, chia sẻ và tương trợ lẫn nhau, Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli,  đại diện cho tòa thánh Vatican tại khu vực  Đông Nam Á đã có buổi gặp gỡ chức sắc một số tôn giáo tại TP HCM chiều 6/10.Buổi gặp gỡ diễn ra tại Tòa Giám Mục TP HCM với sự tham dự của đại diện một số số tôn giáo khác nhau tại TP HCM như: Tin Lành, Hòa Hảo, Phật giáo, Minh Lý Đạo – Tam Tông Miếu, Cao Đài, Cơ Đốc Phục Lâm…
Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, Phó viện trưởng Học Viện Phật Giáo TP HCM cũng như Đạo huynh Huệ Khải, đại diện cho đạo Cao Đài có lời cảm tạ về sự quan tâm sâu sắc của Tổng giám mục cũng như về phía Vatican trong thời gian qua. Mục sư Phạm Đình Nhẫn, đại diện Hiệp hội Thông công Tin Lành Việt Nam chia sẻ: ông đánh giá cao về chuyến viếng thăm lần này của Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đánh dấu cho một giai đoạn mới.
Nhân cơ hội này, đại diện Tòa giám mục TP HCM cũng giới thiệu đến Quý khách mời một số hoạt động vừa qua của Ban mục vụ đối thoại liên tôn thuộc Tổng giáo phận. Qua đó, mục đích của ban mục vụ trên được nếu rõ nhằm mục đích kết nối tìm ra những giá trị đẹp ở các tôn giáo khác để phục vụ mọi người. Tập san “Nhịp cầu tâm giao” cũng được ra mắt để hỗ trợ cho mục vụ này.
Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli chia sẻ tại buổi gặp mặt này với điều nhấn mạnh “đối thoại không chỉ là một lựa chọn mà còn là một nhu cầu cần thiết”. Ông đưa ra lời mời gọi cộng đồng các tôn giáo khác nhau vượt qua mọi rào cản để đến hỗ trợ nhau. “Hãy theo đuổi mục đích để làm chứng rằng chúng ta là những người nhân danh Đức Chúa Trời, nhân danh những người ủng hộ hòa bình và cùng chung một gia đình nhân loại”.
Thông báo về sự kiện ngày tôn giáo thế giới 27/10 sẽ diễn ra tại Ý, cũng như dự định về ngày quốc tế bệnh nhân 20/2/2012, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn kêu gọi các tôn giáo cùng tham gia sự kiện này. Dự kiến sự kiện ngày 20/2 tới sẽ được tổ chức như cách đây 7 năm khi nhiều tôn giáo khác nhau cùng ngồi lại cầu nguyện cho những bệnh nhân đang trong hoàn cảnh khó khăn, không có thuốc…
Kết thúc buổi gặp gỡ, đại diện các tôn giáo đều mong muốn có được nhiều dịp để có thể cùng nhau chia sẻ và giúp đỡ nhau trong tương lai.
Một số hình ảnh liên quan:
2
Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn
3
Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại diện Vatican tại khu vực Đông Nam Á
8
Đạo huynh Huệ Khải, đại diện đạo Cao Đài
5
Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, Phó viện trưởng Học Viện Phật Giáo TP HCM
6
Mục sư Phạm Đình Nhẫn, đại diện Hiệp hội Thông Công Tin Lành Việt Nam
7
Các vị khách mời cùng chụp ảnh lưu niệm
M.H 

4 nhận xét

 1. Nặc danh says:

  Đọc xong bài viết tôi mới thất thật tội nghiệp và tiếc cho những con người chỉ biết lao vào Thánh Kinh như những con thiêu thân và như những người chết đuối vớ phải cọc, vớ được câu Kinh Thánh nào có lợi cho giáo thuyết của mình để thóa mạ, xúc phạm tôn giáo khác, nhất là với Công giáo. Trước những bóp méo và xuyên tạc niềm tin tôn giáo một cách lố bích và hỗn láo như vậy tôi ko thể ko làm chứng về niềm tin của mình.
  Các bạn chỉ tin Kinh Thánh và coi Kinh Thánh mới có thẩm quyền duy nhất phải ko Vậy xin hỏi ai dạy các bạn chỉ tin vào Kinh Thánh duy nhất vây? "Đức Chúa Trời" của các bạn hay là ông Martin Luther từ gần 500 nảm trước đã oang oang tuyên bố với giáo hội nguyên thủy? Các bạn tìm hộ tôi xem trong số 66 cuốn Sách Thánh (phần lớn các bạn đã bớt Lời Chúa đi 7 cuốn) của các bạn có câu nào là phải tin vào một mình Kinh Thánh k? Giáo hội làm ra Kinh Thánh hay Kinh Thánh làm ra Giáo hội? Chúa Giê-su khi giảng đạo cũng chẳng viết lách gì, đến tận thế kỷ thứ IV thì quy điển Tân ước mới được hinh thành, vậy trước đó những đấng như Tổ phụ Abraham, tiên tri Elia, Elisa, ..... không được cầm vào cuốn Kinh Thánh thì các bạn cho rằng họ xuống hỏa ngục hết chắc? Nên chấm dứt cái kiểu đọc Kinh Thánh mạnh ai người nấy đọc và suy diễn theo cách hiểu của mình đi các bạn ạ. Chính cái cách đọc này đã làm nảy sinh ra hàng bao nhiêu giáo phái khác nhau, mà điều nực cười là ai cũng bảo mình là chính đạo.và kết án những giáo phái kia là tà đạo, những cái gọi là "Cơ đốc Phục Lâm", hay "Chứng nhân Giê-hô-va" hay "hội thánh của Đức Chúa Trời Cha Mẹ" cũng chính là những sàn phẩm được bào chế nhào nặn từ sự kiêu ngạo tự cho mình cái quyền đọc và giải thích Kinh Thánh vô tổ chức đấy, mỉa mai thay chính những giáo phái này dù nhận hay ko nhận mình là TL nhưng rõ ràng cuốn sách KT mà họ sử dụng đúng là bản dịch của ông Phan Khôi mà!!!
  Chúa Giê-su đã từng đau đáu trong lòng về sự hiệp nhất các Ki-tô hữu trong mình và trong Chúa Cha (Ga 17: 20-23), thế thì sự chia rẽ của hàng ngàn hàng vạn giáo phái tự xưng là "Tin Lành" của các bạn thì là do cái gì? Chắc là Sa-tan quá!!!
  Chúng tôi suy cho cùng cũng chỉ là những con người yếu đuối tội lỗi rất cần được ơn Chúa đỡ nâng, nhưng chúng tôi tự hào vì là con cái trong một Hội thánh hợp nhất, và chúng tôi cũng cầu nguyện cho các bạn.

 2. Nặc danh says:

  ''Giáo hội làm ra Kinh Thánh hay Kinh Thánh làm ra Giáo hội''? chỉ cần như vậy là biết bạn này không biết gì về Kinh Thánh rồi, bạn không biết gì về lịch sử của cuốn Kinh Thánh hết, bạn đã nghe câu nói này chưa : Nước Anh có hai quyển sách, Thánh Kinh và Shakespeare. ''Nước Anh sản xuất ra Shakespeare, nhưng Thánh Kinh làm ra nước Anh'' (Victor Hugo)

 3. Nặc danh says:

  Cách viết của bạn cho thấy bạn khg biết gì về kinh thánh.đúng thôi vì bạn mới được g hội cg cho phép được xem kt.Cũng với cách viết này cho thấy bạn cay cú và đầy sự hằn học với sự cải chánh mà thiếu sự suy xét tìm hiểu sự việc cải chánh thật lòng

 4. Nặc danh says:

  https://youtu.be/_aqrMli4wHQ

Đăng một nhận xét