DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» BÀI MỚI , Phân Tích » Quan điểm của Ls. Nguyễn Văn Đài về chuyến ra mắt Trung cộng của ô. Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN

Ảnh: Việt Vùng Vịnh
Quan điểm của Ls. Nguyễn Văn Đài về chuyến ra mắt Trung cộng của ô. Nguyễn Phú Trọng, TBT đảng CSVN

************************************


************************************
Nguồn: Radio: Chân Trời Mới

0 nhận xét

Đăng một nhận xét