DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» Bài Giảng » Hãy sửa việc làm các ngươi lại!Bình Dương, ngày 16/06/2011.

(Giê-rê-mi 35:15)
“Mỗi người trong các ngươi khá trở lại khỏi đường xấu mình, hãy sửa việc làm các ngươi lại, chớ theo sau các thần khác để hầu việc chúng nó thì các ngươi sẽ ở trong đất mà ta đã ban cho các ngươi và tổ phụ các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng để tai vào và chẳng nghe ta.”
Thời đại vua Giê-hô-gia-kim nước  Giu Đa (608-579 TC) dân sự của Chúa được mô tả có đường lối xấu xa với nhiều việc làm dối trá, nhu cầu thay đổi, sửa chữa lỗi lầm là một hy vọng thoát cảnh  sụp đồ và lưu đày vì tội lỗi của dân sự Ngài,
Có lẽ một trong hành vi cho là  “đường lối xấu” ngoài các tội luân lý còn có sự chủ quan của họ trong cách theo Ngài mà họ tự vẽ ra, tự cho phép mình đi họ tưởng là phải hợp lý và thích ứng lối văn hóa thế tục” “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” hay “ gió chiều nào, nghiêng chiều ấy” … Chúa thì thấy tình trạng đó nơi họ nguy hiểm vô cùng, nó đối nghịch lại lối sống mà Chúa kêu gọi họ sống! nên tai vạ sẽ giáng lên dân Giu Đa và Jerusalem là điều không tránh khỏi.  
Chúa thiết tha và chờ đợi họ sửa lại việc làm của họ nhưng kết quả là “chẳng để tai vào, chẳng nghe Ngài”.
Tây Đức, Nam Hàn & Nam Việt Nam dầu bị chia cắt giống nhau nhưng có lẽ là số phận Nam Việt Nam là bi đát hơn hết! Tại sao? Là người thuộc linh ai cũng thừa biết lý do là sự suy đồi thuộc linh của Hội Thánh mà ra cả. Có sự liên hệ tình trạng quốc gia với tình  trạng  nhà Chúa (Tham khảo IISử ký 7:14, A Ghê 1, hay Giô ên).
Lịch sử kinh thánh là lịch sử  của tình trạng thạnh suy của quốc gia tương ứng với sự thạnh suy đức tin, phẩm chất của người Đức Chúa Trời. Ngày nay rất nhiều con cái Chúa đều ý thức được điều nầy họ đồng ý rằng “ Tình trạng xã hội là bản Photocopy của tình trạng Hội Thánh.”
Năm 2002 có dịp tôi rất hân hạnh được cố Ms.Lê Hoàng Phu tiếp tại nhà riêng của ông tại bang California hơn 2 giờ đồng hồ với sự giúp đỡ của Hiệu Trưởng và Cô Tuyết giảng viên Viện Thần Học Việt Nam tại Hoa Kỳ. Dù tôi một truyền đạo chí nguyện không tên tuổi , hơn nữa tôi không phải là đạo nòi đạo dòng, ba mẹ tôi là phật giáo nhưng cố Mục Sư nắm tay tôi, nước mắt ông chãy trên gò má và ông khóc thành tiếng nấc khi nói về tình trạng Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt.
Mục Sư Là bậc thầy, một bậc trưởng thượng trong đức tin và phục vụ Chúa đối với Tin Lành Việt Nam trong ngoài nước; Tôi ngồi bên phải giường nhìn cụ khóc thành tiếng, tôi hiểu  sự xót xa của Ông về tình trạng  dân Chúa nơi quê nhà, có lẽ lúc đó ông xúc động  khi tôi mô tả sự chia rẽ, bảo thủ, mất khả  năng đoàn kết hiệp một thật sự của dân Chúa trước sự hy sinh của vô số tín hữu và tôi tớ Chúa ngay lành xưa nay cho nhà Chúa tại Việt Nam  
Theo tôi nghĩ 1/10 nước mắt cụ khóc cho quá khứ , 2/10 khóc cho hiện tại và 7/10   cho tình trạng hiện nay của Hội Thánh Chúa. Tôi nhớ mãi vì sao Ms. Lê Hoàng Phu khóc, nó cứ hợp lý và làm cho tôi thêm kính trọng gương hy sinh cùng tình cảm của ông cho Hội Thánh nơi quê nhà mà Ông ly biệt đã lâu!
Tiên Tri Giê-Rê-Mi  dù tình yêu ông cho  dân tộc Ysơraên là quá lớn nhưng vì ơn Chúa ông đã cảnh báo cho dân sự Chúa về hậu quả khủng khiếp họ sẽ gánh chịu và còn kéo theo dân tộc phải gánh chịu tang thương vì tội lỗi họ, dù tình yêu ông không muốn dân sự Ngài phải thọ lãnh lời nguyền rủa tai họa!
 Lịch sử dân Chúa tái diễn khi số hệ phái phái Tin Lành, trường kinh thánh, số mục sư truyền đạo gia tăng, học vị cao càng nhiều, truyền giảng ngày càng qui mô văn phẩm cơ đốc lượng càng lớn, nhưng tiếc thay phẩm chất cơ đốc càng ngày sút kém đi nhất là phẩm chất các Lãnh đạo hội thánh ngày càng xuống cấp trầm trọng, sự vâng lời Chúa dường như chỉ trong lời giảng trong môi miệng là nhiều. Vậy lời cảnh báo  thẳng thắn mạnh mẽ luôn là một ân huệ cho sữa chữa sai lầm cho ai mong muốn điều tốt nhất cho sự sống còn thuộc linh của Hội Thánh Chúa tại Việt Nam.
Nếu không nhận thức thực trạng sa sút thuộc linh trầm trọng, nếu không dám sửa việc làm xấu xa gian dối. Sự thật cứ tiếp tục bị bưng bít, tội lỗi nhận sự đồng thuận  bao che dấu diếm, việc lạm quyền trong các hội thánh tiếp tục làm cho nhiều tín hữu vấp phạm, mối thông công tương giao phong phú trong thân thể Đấng Christ bị biến tướng bởi  tinh thần giáo phái phe cánh đầy kiêu ngạo tự mãn, mất khả năng lắng nghe nhau!
Mong vì lợi ích của vô số linh hồn tội nhân đáng thương cần được cứu, chúng ta dám đối diện thực trạng đáng buồn hiện nay và xin ơn Chúa biến thành hy vọng vui mừng cho muôn dân; cơn thạnh nộ tai vạ không giáng trên dân Chúa và dân tộc chúng ta! Chúa chỉ mong:  “ mỗi người trong chúng ta trở về khỏi đường xấu, sửa lại việc làm” của chúng ta  chỉ có thế thôi!
                                                                   Ms. Nguyễn Hồng Quang
                                                                        
Kỹ niệm Tin lành việt Nam hơn 100 năm tuổi mà chưa trưởng thành như anh em các nước!
Nguồn: Vietmenchurch
Tags: Bài Giảng

0 nhận xét

Đăng một nhận xét