DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» Ngày Yêu Nước » 4-6-2011 Đốt cờ sao tại Lãnh sự quán tàu cộng ở Los Angeles, Cali yểm trợ quốc nội xuống đường 5-6


Ngày 4-6-2011. Hơn 2 trăm đồng bào Nam California, HoaKỳ đã tụ họp, biểu tình trước tòa Lãnh Sự quán Trung Cộng 443 Shatto Place, Los Angeles để yểm trợ đồng bào quốc nội cùng ngày 5-6-2011, đồng loạt biểu tình khắp nơi trong nước phản đối Tàu khựa xâm chiếm, gây hấn bên trong lãnh hải Việt Nam và bọn thái thú việt cộng hèn nhát, khiếp nhược trước sự kiện này.  (Blog 16)Xem thêm hình ở đây: http://hinhanh.thanhniencovang.com/index.php/Bi-u-T-nh-tr-c-l-nh-s-qu-n-Trung-C-ng-t-i-Los-Angeles-ng-y-05-04-11?page=4

0 nhận xét

Đăng một nhận xét