DOWNLOAD

------------------
-------------------

Trạng thái: Home» Tin tức Công Giáo » ĐGM Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp O.P. cho phép Lm. Phêrô Nguyễn Thái Từ nghỉ công tác mục vụ để điều trị bệnh


Đã quá lâu, hiện tượng các linh mục tham gia các tổ chức chính trị của nhà nước cộng sản như Quốc hội, Hội Đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban đoàn kết công giáo… như một nan đề nhức nhối giáo hữu và những linh mục chân chính.
Nhiều lần giáo dân, báo chí công giáo đã lên tiếng nhưng hầu như không có kết quả và vấn đề ngày càng trầm trọng.
Tại GP Vinh, một giáo phận đạo đức và mạnh mẽ hiện tượng linh mục tham gia các tổ chức chính trị cũng không là hiện tượng bị loại trừ, dù giáo dân đã chán ngán với những linh mục đóng hai vai.
Mới đây Nữ Vương Công Lý đăng bài viết “Gp Vinh: Ngôi nhà thờ đang bị phá và linh mục ứng cử Hội đồng nhân dân Tỉnh” về một vị linh mục đã ứng cử hội đồng nhân dân Tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày 10/5/2011, Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp đã ký Quyết Định số 16/11 QĐ.TGM. về việc cho phép Lm. Phêrô Nguyễn Thái Từ nghỉ công tác mục vụ để điều trị bệnh.
Tin cho biết, nhiều Đức Giám mục sẽ cho các linh mục tham gia chính trị nghỉ các công việc mục vụ để “có thời gian làm chính trị” trong thời gian tới vì không thể “vừa đi họp vừa dâng lễ và làm mục vụ” cùng một lúc.
Dẫn đầu là Đức Hồng Y G.B Phạm Minh Mẫn đã bãi chức chánh xứ Vườn Xoài của linh mục Phan Khắc Từ và nay là Đức Giám mục Phaolo Nguyễn Thái Hợp quyết định cho linh mục Nguyễn Thái Từ – Ứng cử viên HĐND Tỉnh Hà Tĩnh – nghỉ mục vụ để “chữa bệnh”.
Nữ Vương Công Lý xin hoan nghênh các động tác kiên quyết và thái độ rõ ràng bảo vệ Giáo hội, giữ nghiêm giáo luật của các Đức Giám mục trong những hành động phù hợp này. Cũng mong các Đức Giám mục khác đồng lòng trong những việc tương tự tại giáo phận của mình theo đúng nghĩa vụ của một Đức Giám mục gìn giữ Giáo hội Tông truyền, Thánh thiện.
Quyết Định của Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp O.P. về việc cho phép Lm. Phêrô Nguyễn Thái Từ nghỉ công tác mục vụ để điều trị bệnh.
.
Giáo phận Vinh

0 nhận xét

Đăng một nhận xét